×

Повідомлення

Failed loading XML...

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

 

   У 1973 році в м. Києві відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 2 жовтня 1972 року №720 «Про подальше посилення робіт по меліорації земель і поліпшення використання зрошуваних та осушених земель» та наказу Міністерства меліорації і водного господарства СРСР від 6 січня 1973 року №22 було створено Всесоюзний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників системи Мінводгоспу СРСР при Українському науково-дослідному інституті гідротехніки і меліорації.У складі інституту діяли 4 філіали (м.Коломна Московської області, м.Ташкент, М.Владивосток, м.Енгельс Саратовської області) і три факультети (с.Лісне Московської області, м.Ургенч Узбецької РСР, м.Рига). Інститут забезпечував перепідготовку та підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів будівельних, експлуатаційних, проектних організацій, промислових підприємств, апарату управління системи Мінводгоспу СРСР. Щорічно в інституті підвищували кваліфікацію понад 24 тис.осіб.

   З набуттям Україною незалежності та суверенітету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.1991 р. №227 та наказів Держводгоспу України від 11.11.1991 р. №33 та 05.02.1992 р. №16 Всесоюзний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників було реорганізовано в Український інститут підвищення кваліфікації працівників водного господарства та охорони природи ІПК «Укрводприрода». Наказом Держводгоспу України від 05.01.2000 №2 ІПК «Укрводприрода» було перейменовано в Державний інститут управління та економіки водних ресурсів (ДІУЕВР).

   Сьогодні ДІУЕВР є вищим навчальним закладом післядипломної освіти, який здійснює підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів водогосподарсько-меліоративного комплексу з питань управління водними ресурсами, забезпечує поширення інформації про цілі, завдання і хід виконання держаних програм з розвитку водного господарства, меліорації земель, забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій, передового досвіду тощо.

   Інститут заснований на державній формі власності і належить до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України.

Основними напрямами діяльності є:

 • спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;
 • підвищення кваліфікації керівників, резерву та фахівців водогосподарсько-меліоративного комплексу в обсязі державних вимог за переліком категорій, визначених Держводагентством;
 • виконання науково-дослідних робіт з актуальних проблем економіки природокористування та менеджменту водних ресурсів;
 • інноваційна діяльність з розробки нових навчальних технологій і сприяння їх впровадженню в діяльність Інституту;
 • видання науково-виробничого журналу «Водне господарство України», матеріалів науково-практичних конференцій, збірників наукових праць, монографій, підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, а також навчальних планів, програм, методичних рекомендацій, ділових ігор, відео- та аудіо програм з дисциплін, які вивчаються в Інституті;
 • співробітництво з громадськими організаціями, благодійними фондам та установами щодо здійснення освітньої діяльності, узагальнення досвіду і координації роботи з питань менеджменту природоохоронної діяльності та інтегрованого управління водними ресурсами.

Головними завданнями Інституту є:

 • провадження освітньої діяльності – навчальної, виховної, наукової, культурної та методичної;
 • створення умов для безперервної освіти працівників водогосподарсько-меліоративного комплексу;
 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підвищення кваліфікації керівників і фахівців системи Державного агентства водних ресурсів України відповідно до законодавства України та з урахуванням установленого порядку атестації фахівців;
 • надання освітніх послуг, консультацій за замовленням інших установ та організацій різних типів і форм власності, місцевих органів влади та окремих осіб; просвітницька діяльність;
 • створення належних умов для праці, відпочинку та оздоровлення працівників Інституту;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в осіб, які навчаються в інституті, поваги до Конституції України та законів України;
 • виконання інших задач відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

   Інститут сприяє залученню недержавних і громадських організацій до участі у заходах з раціонального використання і охорони водних ресурсів шляхом проведення науково-практичних семінарів з питань реформування управління водними ресурсами і переходу до інтегрованого управління ними, що відповідає вимогам Рамкової Водної Директиви ЄС.

        

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com