×

Повідомлення

Failed loading XML...

Співпраця з іншими вищими навчальними закладами. а також науковими установами є необхідною умовою розвитку Інституту.

Пріоритетними для Інституту були й залишаються зв’язки з Національним університетом водного господарства та природокористування, Інститутом водних проблем та меліорації НААН, Українським науково-дослідним інститутом водогосподарсько-екологічних проблем, Національною академією державного управління при Президентові України. З цими вищими навчальними закладами і науковими установами здійснюється обмін методичною науковою літературою, програмами, створюються тимчасові творчі колективи для виконання науково-дослідних робіт, залучаються науковці до спільного проведення семінарів, реалізації міжнародних проектів, читання лекцій тощо.

         З 2007 року ДІУЕВР є колективним членом громадської організації „Спілка економістів України”, яка об’єднує науковців, економістів та інженерно-технічних  працівників  різних. галузей економіки України. Головна мета Спілки економістів України – сприяння консолідації науково-творчого потенціалу економічної і науково-технічної громадськості України, яка спрямована на вирішення завдань з розвитку економіки і прискорення науково-технічного розвитку, і на цій основі – підвищення ефективності господарювання в умовах ринкових відносин, зростання матеріального добробуту населення, а також задоволення та захист соціальних, наукових, економічних спільних інтересів своїх членів.

          У 2017 році з Національним університетом водного господарства укладено Установчий договір про створення навчально-наукового комплексу, яким передбачається реалізація державної політики стосовно безперервної освіти з урахуванням світових тенденцій розвитку освіти протягом життя; впровадження системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами; формування змісту безперервної підготовки фахівців відповідно до Державних стандартів освіти та його науково-методичне забезпечення; здійснення спільних науково-дослідних робіт, апробація та використання результатів наукових досліджень, підготовка наукових кадрів, розробка навчально-методичного забезпечення тощо.

          Особлива увага  надається розширенню міжнародних зв’язків. Основи для цього закладені на початку 2006 року із вступом Інституту до міжнародної  організації Глобальне Водне Партнерство. Завдяки співробітництву з ГВП Інститут отримав багато корисної інформації щодо переходу до інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, яка використовується у навчальному процесі, постійно бере участь у заходах, які організовує ГВП України.

           У 2016 році  інститутом було укладено договір про співробітництво з Європейським суспільно-технічним університетом м.Радом (Польща)

           Подальший розвиток міжнародних зв’язків та співробітництва передбачає встановлення партнерства з Факультетом водних наук Національного університету державної служби Угорщини, Факультетом цивільної інженерії Будапештського університету технологій та економіки.

 

  

 

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com