×

Повідомлення

Failed loading XML...

Концепція діяльності журналу “Водне господарство України”

Загальні положення

Журнал “Водне господарство України” – є періодичним виданням, в якому публікуються статті з питань функціонування водогосподарського комплексу України, впровадження сучасної техніки та технологій в галузі водного господарства, меліорації, охорони довкілля, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів, науки, а також фахової освіти. Висвітлюється повсякденне життя трудових колективів, економічний стан та соціально-побутові умови працівників. Друкуються нариси про трудові династії, ветеранів, передовиків виробництва та їх внесок в розвиток галузі.

Ілюстрований науково-технічний журнал заснований Державним агентством водних ресурсів України та Державним інститутом управління та економіки водних ресурсів і зареєстрований в Міністерстві України у справах преси та інформації 26 березня 1996 р. Перереєстрований у Державній реєстраційній службі України 21.11.2011, серія КВ, № 18398-7198 ПР. Видається 6 разів на рік.

Основне призначення публікацій – інформування працівників галузі, науковців та широкої громадськості про діяльність водогосподарсько-меліоративного комплексу України, хід виконання державних і галузевих програм, впровадження нових технологій.

Зміст і тематичне спрямування статей: стратегії розвитку водогосподарського комплексу України в контексті сучасних тенденцій розміщення продуктивних сил і регіональної політики; взаємовідносини водогосподарських організацій з органами місцевого самоврядування; управління водними ресурсами в ринкових умовах і трансформації власності на природні ресурси; економічний механізм регулювання водокористування в Україні на сучасному етапі; висвітлення результатів впровадження у виробництво важливих закінчених наукових робіт, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, завдань галузі щодо ефективного функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу.

Тематичні рубрики: “Водні ресурси”; “Експлуатація водогосподарських об’єктів”; “Економіка управління водогосподарським комплексом, ефективність використання меліорованих  земель”; “Охорона природних ресурсів”; “Міжнародне співробітництво”.

2. Принципи роботи

В основі роботи редакції журналу закладені такі принципи:

– інноваційності (висвітлення новітніх технологій, надання інформації щодо сприяння інноваційним процесам);

– науковості (публікація сучасних і практично випробуваних результатів фундаментальних і прикладних досліджень з проблем стратегії розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу, кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду в цій сфері);

– забезпечення інформованості читачів, у відповідності з вимогами їх професійної діяльності;

– диференціації (урахування особливостей читацької аудиторії, різноплановість статей, розрахованих на різні категорії читачів);

– поєднання теорії та практики (висвітлення теоретичних розробок та практичних аспектів діяльності водогосподарських організацій);

– демократизму (рівні можливості для всіх авторів журналу щодо публікацій).

3. Управління діяльністю

Редакція журналу “Водне господарство України” є структурним підрозділом Державного інституту управління та економіки водних ресурсів. Безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю журналу здійснює Держводагентство України, який є співзасновником журналу.

Управління діяльністю редакції здійснює головний редактор, який організовує роботу і несе відповідальність за видання журналу.

Визначення змісту і формування плану журналу погоджується з редакційною колегією.

4. Перспективи розвитку

За роки існування журнал “Водне господарство України” став трибуною для провідних вчених та спеціалістів-практиків у галузі водогосподарсько-меліоративного комплексу України. Сьогодні за журналом закріпилася стійка репутація провідного періодичного галузевого науково-практичного видання.

Це надає можливість використати потенціал журналу для організації різних заходів під його егідою шляхом проведення тематичних семінарів, круглих столів, конференцій тощо.

Авторський склад – члени редколегії журналу, керівники структурні підрозділів комітету і організацій водогосподарського комплексу, наукові інженерно-технічні працівники, викладачі, студенти, раціоналізатори.

Читацька аудиторія – інженерно-технічні працівники різних галузі економіки, науковці, викладачі, студенти, раціоналізатори.

Джерела фінансування – передплатники журналу, спонсорська підтримка засновників і водогосподарських організацій, водокористувачів.

 

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com