×

Повідомлення

Failed loading XML...

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

В.Сташук                              – Головний редактор, чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф.

В.Вишневський                    – Професор Національного авіаційного університету, д.геогр.н.

Р.Вожегова                           – Директор Інституту зрошуваного землеробства НААНУ, д.с.-г.н., проф.

С.Вознюк                              – Професор Національного університету водного господарства та природокористування, д.с.-г.н.                     

Л.Воротина                           – Професор-консультант ДІУЕВР, д.е.н.

Л.Грановська                         – Завідувач кафедри Херсонського державного аграрного університету,  д.е.н.

В.Дупляк                               – Голова правління ВАТ “Укрводпроект”, к.т.н.

Б.Кириченко                         – Член Національної спілки письменників України, Національно спілки журналістів України,

                                                к.е.н., д. філософії, проф.

П.Коваленко                         – Академік НААНУ, д.т.н.

С.Куруленко                         – Завідувач кафедри екологічного менеджменту, аудиту та сертифікації ДІУЕВР, к.е.н

В.Морозов                            – Завідувач кафедри Херсонського державного аграрного університету, к.с.г.-н., проф.

В.Мошинський                    – Ректор Національного університету водного господарства та природокористування, д.с.-г.н., проф.

І.Овчаренко                          – Голова Держводагентства, к.е.н.

В.Оскольський                     – Президент Спілки економістів України, проф., заслужений економіст України

А.Рокочинський                   – Завідувач кафедри Національного університету водного господарства та Природокористування, д.т.н., проф.

М.Ромащенко                       – Директор Інституту водних проблем і меліорації НААНУ, академік,  д.т.н.

М.Хвесик                              – Директор ДУ “Інститут економіки, природокористування та сталого розвитку” НАН України, академік НААНУ,

                                                д.е.н., проф.

В.Хільчевський                    – Професор Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченко   д.геогр.н.

П.Хоружий                           – Професор ДІУЕВР, д.т.н.

А.Яцик                                  – Директор УНДІВЕП, академік НААНУ, д.т.н.

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com