×

Повідомлення

Failed loading XML...

ДО УВАГИ АВТОРІВ ПУБЛІКАЦІЙ ЖУРНАЛУ

“ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ”

При поданні матеріалу в редакцію необхідно дотримуватись наступних вимог:

• подати відомості про автора (авторів): ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, вчений ступінь, посада, адреса, контактний телефон;

• назва статті українською (російською) мовою максимально стисла (до 8 слів,  2 рядки);

• анотація (3-6 речень мовою оригіналу);

• стаття має бути структурованою (постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми; виклад основного матеріалу; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку)

• виклад матеріалу має бути логічним, без повторів і дублювання в тексті даних таблиць, їхніх заголовків та підписів до рисунків. Слід використовувати термінологію, прийняту Держспоживстандартом;

• обов’язковий список використаних джерел;

• посилання на літературні джерела позначаються в тексті у квадратних дужках;

• обсяг статті 7-9 стор.;

• формули набирати в MS Word (формульному редакторі Equation);

• таблиці компактні, з назвою та нумерацією, поділені на графи;

• фотографії та рисунки повинні мати підписи та подаватись окремо у форматах JPG, TIFF, PSD; фотографії не повинні бути засвічені/надто затемнені;

• стаття та рисунки подаються в електронному вигляді та на паперовому носії;

• обов’язкова наявність рецензії;

• стаття має бути підписана всіма авторами.

 

 

 

 ПЕРЕДПЛАТА НА ЖУРНАЛ  "ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ"

Періодичність – 6 номерів на рік. Вартість річної передплати – 588 грн.

Банківські реквізити: МФО 820172 Держказначейська служба України  м.Київ, ЄДРПОУ 05415289,

р/р 31252256207162 за передплату журналу  "Водне господарство України" на 2017 рік

 

Інформація щодо передплати за телефоном: (044)248-81-32

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Редакція залишає за собою право на скорочення, незначне редагування і виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). За парковий зміст статті відповідають автори.

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com