×

Повідомлення

Failed loading XML...

Навчальні модулі професійної програми підвищення кваліфікації

керівних працівників, осіб, зарахованих до кадрового резерву та

спеціалістів водогосподарсько-меліоративного комплексу

 

1. Загальна складова

1.1. Українська мова професійного спілкування.

1.2. Політологія і соціологія:

            1.2.1.Політична система України.

1.2.1.Конституційні засади здійснення гуманітарної та соціальної політики.

1.2.3.Людина і громадянин у системі державного управління.

1.2.4.Соціальне партнерство як чинник демократичного розвитку України.

1.3. Правове регулювання управління підприємством, організацією.

            1.3.1.Конституційне право.

            1.3.2.Адміністративне право.

            1.3.4.Цивільне право.

            1.3.5.Господарське право.

            1.3.6.Екологічне право.

            1.3.7.Кримінальне право.

 

2. Функціональна складова

2.1. Економіка України.

            2.1.1.Державна економічна політика.

            2.1.2.Фінансова політика держави і фінансовий механізм управління.

            2.1.3.Бюджет і бюджетний устрій України.

            2.1.4.Фінанси місцевих бюджетів.

            2.1.5.Податкова політика.

            2.1.6.Регіональна політика.

2.2. Інженерно-технічне забезпечення реалізації державної політики щодо управління водогосподарсько-меліоративним комплексом.

2.1.1.Інженерний захист сільськогосподарських угідь і населених пунктів від шкідливої дії вод.

2.2.2.Удосконалення проектування, будівництва та експлуатації систем сільськогосподарського водопостачання і каналізації.

2.2.3.Органіізація і проведення моніторингу водних ресурсів та меліорованих земель.

2.2.4.Метрологія та метрологічна діяльність в системі Держводгоспу.

2.2.5.Організація гідрометричного спостереження.

2.2.6.Регулювання стоку і водогосподарські розрахунки.

2.3. Екологія водокористування.

2.3.1.Загальна характеристика використання водних ресурсів в Україні.

2.3.2.Екологія річок.

2.3.3.Екологічна оцінка якості поверхневих вод.

2.4. Екологічний менеджмент, аудит та сертифікація.

2.4.1. Впровадження стандартів екологічного менеджменту.

2.4.2.Екологічний аудит.

2.4.3.Регулювання відходів забруднюючих речовин. Отримання дозволу на відходи забруднюючих речовин.

2.4.4.Інструментально-лабораторні вимірювання.

2.5. Інформаційні технології.

2.6. Економіка і фінанси бюджетних організацій.

            2.6.1.Нормативно-правова основа діяльності бюджетних організацій.

            2.6.2.Бюджетне планування.

            2.6.3.Організація виконання бюджету організації.

2.6.4.Матеріально-технічне забезпечення.

2.6.5.Необоротні активи та власний капітал.

2.6.6.Трудові ресурси та стимулювання праці робітників.

 

2.7. Бухгалтерський облік та аудит.

2.7.1.Загальна регламентація бухгалтерського обліку.

2.7.2.Засади побудови обліку в бюджетних організаціях.

2.7.3.Державний фінансовий контроль і аудит.

2.7.4.Організація внутрівідомчого контролю.

2.8. Маркетинг.

2.8.1.Концепції маркетингу.

2.8.2.Отримання та аналіз маркетингової інформації.

2.8.3.Планування маркетингу.

2.9. Технологія менеджменту.

2.9.1.Сучасні концепції менеджменту.

2.9.2.Організація як об’єкт управління.

2.9.3.Стратегічне управління.

2.9.4.Управління персоналом.

2.9.5.Самоменеджмент.

2.9.6.Контроль: організація та здійснення процесу.

2.9.7.Управління конфліктами та стресами.

2.9.8.Організація роботи працівників апарату управління.

2.9.9.Ділова кар’єра та її організація.

2.9.10.Зв’язки з громадськістю в системі управління бюджетними організаціями.

2.9.11.Технологія і стандарти підготовки аналітичних документів.

3. Галузева складова

3.1. Стратегічне управління водними ресурсами.

3.1.1.Стан водних ресурсів у світі та в Україні.

3.1.2.Впровадження Інтегрованого Управління Водними Ресурсами (ІУВР).

3.1.3.Реалізація ІУВР в Україні.

3.2. Забезпечення експлуатаційної надійності водогосподарських об’єктів.

3.2.1.Організація та здійснення експлуатаційних заходів на водогосподарських об’єктах.

3.2.2.Управління водокористуванням на меліорованих системах.

3.2.3.Механізація експлуатаційних робіт.

3.2.4.Енергозбереження.

3.2.5.Організація роботи з питань винахідництва та раціоналізаторства.

3.3. Природоохоронна діяльність в системі Держводагентства.

3.3.1.Екологічна політика з природоохоронної діяльності в галузі водного господарства.

3.3.2.Організація та контроль за дотриманням водного законодавства.

3.4. Охорона праці.

3.4.1.Основні положення законодавства України про охорону праці.

3.4.2.Законодавство України про працю. Судова практика вирішення спорів, пов’язаних з охороною праці.

3.4.3.Організація роботи щодо забезпечення пожежної безпеки на виробництві.

3.4.4.Електробезпека на виробництві.

3.4.5.Гігієна праці.

3.4.6.Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

3.4.7.Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.

3.4.8.Вимоги безпечної експлуатації ГГС на водогосподарських системах.

3.4.9.Вимоги охорони праці при проведенні ремонтно-експлуатаційних робіт на водогосподарських об’єктах.

3.4.10.Вимоги щодо безпечної експлуатації вантажопідіймальних механізмів.

3.4.11.Вимоги правил безпеки до газового господарства на підприємстві.

 

3.5. Навчання посадових осіб (спеціалістів) з питань пожежної безпеки

 

 

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com